הצהרת נגישות

תאריך עדכון 06/07/2021

אנו בשירות התחבורה באבל דן Bubble Dan שואפים לספק לכלל הציבור, לרבות אנשים עם מוגבלות, חווית שימוש מיטיבה ונוחה באתר ובאפליקציה. השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש בשירות. שירות הנסיעה בבאבל נגיש באופן מלא לשימוש אנשים עם מוגבלות.

התאמות הנגישות באתר זה וביישומון של באבל דן

התאמות הנגישות באפליקציית באבל דן בוצעו בהתאם להוראות סימן ג’ נגישות שירותי אינטרנט שבתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות בסעיף 35ג לעניין התאמות נגישות ביישומים.

• בהתאם לקריטריונים להצלחה הקבועים בת”י 5568 שאימץ את המסמך הנחיות WCAG 2.0 לרמה .AA

• וכלל שהן תואמות וישימות בהתאם לאפשרויות הנגישות הזמינות במערכת ההפעלה IOS
ואנדרואיד.

• התאמות הנגישות בוצעו כך שהן תואמות לטכנולוגיות המסייעות המוצעות לשימוש לסוגים שונים של מוגבלויות לרבות תוכנות קוראות מסך, תמיכה במחוות הגדלה ועוד, הכול כמופיע בתפריט הנגישות באתר.

יצירת קשר

פניות נושא התאמות נגישות בכלל ובשירותי האינטרנט בפרט, ניתן להעביר לממונה הנגישות בחברת דן תחבורה ציבורית בע”מ, תמי בן שלמה, בכתובת דוא”ל:


service@bubbledan.co.il

ובטלפון: 3456*