תנאי שימוש – מדיניות שירות bubble Dan

תאריך הפצה: אוגוסט, 2020
תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד .

מבוא וזכאות

אנא קרא/י את תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") היטב טרם השימוש בשירות .
תנאי שימוש אלו כוללים את  "מדיניות הפרטיות"  המהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך זה. חלק מן ההערות מודגשות לשם נוחות בלבד ואין להן כל השפעה משפטית או חוזית .
הסכם זה הוא חוזה מחייב מבחינה משפטית. הוא עשוי להשתנות כאשר הפעילות העסקית שלנו תשתנה, ואתה מסכים שתעיין בו ובכל עדכון באופן קבוע המשך השימוש שלך בשירות פירושו שאתה מקבל כל שינוי .
הסכם מחייב . תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין דן חברה לתחבורה ציבורית (להלן “החברה”). “את/ה” ו”משתמשים” יהיו כל המשתמשים בשירות. אתה מקבל את התנאים האלה בכל פעם שאתה ניגש לשירות. אם אינך מקבל תנאים אלה, אין להשתמש בשירות. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה מצהיר ומסכים כי ברשותך הסכמה משפטית של ההורה או האפוטרופוס שלך כדי לגשת לשירות ולהשתמש בו

תיקונים למונחים

 אנו עשויים לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי פרסום גרסה מעודכנת. הנך צריך לבקר בדף זה מעת לעת כדי לבדוק את התנאים העדכניים ביותר, זאת בשל היותך מחויב להם. המשך השימוש שלך בשירות לאחר שינוי בתנאים אלה מהווה קבלה מחייבת של תנאים אלה .
המונחים “פוסט” ו”פרסום “, כפי שהם משמשים בתנאים אלה, משמעותם פעולת השליחה, ההעברה, השיתוף, ההעלאה, הפרסום, ההצגה או פעולה דומה בשירות .

השירות

ההגדרה “השירות” פירושה כל אתר, יישום נייד או שירות אינטרנט או שירות הסעה בתחבורה שיתופית אשר בשליטתה של דן תחבורה ו / או חברות בנות מטעמה, בין אם באופן חלקי ובין אם לאו, בקשר עם הפלטפורמה המקוונת של Via שמחברת משתמשים עם ספקי תחבורה משותפים לרכב בערים הגדולות. כל הזמנה שהמשתמש עושה עם החברה לרכב בשירות היא “הזמנה”, וכל נסיעה שנלקחה באמצעות הזמנה היא “נסיעה ”.
השירות מוצע כעת כשירות ניסיוני, וככזה הוא מוגבל ביכולתו, באזור הגיאוגרפי ובשעות הפעילות. האזור הגיאוגרפי ושעות הפעילות נבחרו על בסיס יכולתו המוגבלת של השירות במהלך תקופת הניסוי וציפיותינו לביקוש לשירות, ואין להם שום רציונליות או כוונה מפלה. אנו צופים הרחבת השירות לאזור גיאוגרפי רחב יותר ו / או שעות נוספות של פעילות בעתיד. האם יש לך המלצות לגבי שעות נוספות
ו / או תחומי שירות, אנא פנה אלינו בכתובת service@bubbledan.co.il  

זכאות להשתמש בשירות


ילדים.  השירות פונה לאנשים בכל גיל, אך מתחת לגיל 5 9 נדרש ליווי מבוגר. בנוסף, השימוש בשירות מחייב כי הטלפון ממנו בוצעה הזמנת הנסיעה, יימצא בחזקת הנוסע לצורך הוכחת תשלום וזהות, זאת עד לתום הנסיעה. כמו כן השימוש בשירות מחייב קריאה או האזנה להנחיות כדוגמת מועד ההגעה ליעד לצד שם הנוסע כפי שהוזן בעת ההרשמה .

כל נוסע בכל גיל מחייב בהזמנת נסיעה ובתשלום בגינה


משתמשים שגילם מתחת לגיל 18 אינם רשאים להירשם לשירות ללא שקיבלו הסכמת הורה או אפוטרופוס.
משתמש בחשבון חברה, ישות או ארגון. אם אתה משתמש בשירות בשם חברה, גוף או ארגון (ביחד “ארגון”), אתה מצהיר ומתחייב כי :

 • הנך משתמש מורשה מטעם אותו ארגון .
 • מסכים להיות כפוף לתנאים אלה בשם אותו ארגון .

הנך אחראי על אישורי הכניסה שלך ושמירה על אמינות ודיוק המידע הנמסר באמצעותך, ולכל פעילות הנובעת משימוש באישורי הכניסה שלך בשירות .
אתה מצהיר ומתחייב כי המידע שתספק לחברה בעת השימוש בשירות ובכל עת אחרת יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא .
אישורי הכניסה שלך. כדי להשתמש בשירות, ייתכן שיהיה עליך להתחבר באמצעות שם משתמש, סיסמה ומספר טלפון נייד. חשבון המשתמש שלך (להלן: “החשבון”) הוא אישי עבורך, ואתה לא יכול לשתף את פרטי החשבון שלך עם צד שלישי כלשהו, ​​או לאפשר גישה אליו. מאחר שתהיה אחראי לכל הפעילות המתרחשת תחת אישורי הגישה שלך, אתה מסכים להשתמש באמצעים סבירים כדי למנוע גישה לא מורשית לשירות או לשימוש בו, כדי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך וכל מכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לשירות באמצעות פרטיך .
הנך מתבקש להודיע ​​לנו מיד על כל הפרה בסודיות של פרטי המשתמש שלך. אם יש לך חשש כי פרטי החשבון שלך נפגעו או שלחשבונך ניגש צד שלישי, אנו ממליצים להודיע ​​על כך מיידית לחברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת service@bubbledan.co.il . אתה תהיה האחראי הבלעדי להפסדים שנגרמו לחברה ולאחרים עקב שימוש בלתי מורשה בחשבונך .

תשלומים וחיובים

תשלום דמי הנסיעה באמצעי התשלום המעודכן ביישומון או ניצול יתרת הקרדיט הרשומה בחשבונך, תבוצע במידה וביצעת נסיעה בפועל, או אם לא הופעת לנסיעה כלל, או אם לא הופעת לנסיעה במסגרת זמן ההמתנה המקסימלי המותר שנקבע על משך דקה אחת. מחיר הנסיעה ייגבה בהתאמה לתעריף השירות באותה עת בה היית אמור לצרוך את השירות .
קרדיט (יתרת זכות). טעינת החשבון בסכום כספי בשיעורים שיציע היישומון בתמורה לקבלת יחידות קרדיט למימוש נסיעות על פי תעריף הקבוע בצו הפיקוח. סך יחידות הקרדיט שייטענו לחשבון המשתמש יחושב לפי הנוסחה הבאה: סכום הטעינה + תוספת 20%.  כך לדוגמא, משתמש שייטען 100 ש"ח לחשבונו יהא זכאי ל-120 יחידות קרדיט.
הנחה לאזרחים ותיקים.  אזרחים ותיקים זכאים ל- 50% הנחה. למימוש ההנחה יש למלא את פרטי הנוסע באתר האינטרנט של החברה. לאחר מכן ובכפוף לאישור החברה, יקבל הזכאי קוד הנחה מיוחד שאותו יש להזין באפליקציה. מעתה כל רכישה תקנה לנוסע הנחה אוטומטית .

מדיניות ביטול

 באפשרותך לבטל את הזמנת הנסיעה בתוך 20 שניות מרגע ההזמנה וזאת ללא עלות. ביטול מאוחר יותר יחייבך בסך 50% מעלות ההזמנה. עם זאת, בפעם הראשונה בה תבטל את הזמנתך, לא נחייבך בגין דמי ביטול .
ביטולים חוזרים עלולים לגרום להשעיית חשבונך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  החברה .

מדיניות אי הופעה לנסיעה

 אם אתה לא נוכח בזמן ובמקום בהתאם לפרטי ההזמנה שלך, אנו עשויים לחייב אותך בתשלום בגין הנסיעה אליה לא התייצבת. מקרים חוזרים של “אי-הופעה” עשויים לגרום להשעיית חשבונך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.   למען הסר ספק עיכוב בהגעה לנקודת המפגש עם הרכב, של למעלה מדקה, ייחשב אף הוא לאי הופעה לנסיעה .

ניקיון / תשלום נזק

אם פנים / חוץ רכב השירות יימצא פגום או מלוכלך כתוצאה של וונדליזם או רשלנות כגון טריקה אגרסיבית של דלתות, הקאות, או כל נזק אחר שנגרם על ידך, אנו עשויים לדרוש חיוב נוסף בגין התיקון ו / או הניקוי .

זיכויים, קוד פרומו

במסגרת השירות ייתכן שיונפק עבורך זיכוי ו /

  או פיצוי ו / או קוד פרומו לטובת עידוד השימוש. שוברים אלקטרונים אלו, תקפים רק בשירות bubble אינם ניתנים להמרה בכסף, ותקפים עד למועד הפקיעה הרשמי שלהם .
במידה והרכב שהוקצה בעבורך, הגיע בעיכוב של למעלה מ- 10 דקות, אנו נזכה את חשבון ה- bubbleשלך במחצית מעלות הנסיעה, זאת במקרים בהם חלה תקלה פרטנית ולא אירוע שאינו בשליטתנו כדוגמת חסימת כביש פתאומית, תאונה או מזג אוויר .
נוסעים נוספים
אם אתה מבצע הזמנה בעבור נוסעים נוספים, הנך מחויב להתנהלותם במהלך הנסיעה ולכל השלכה של התנהגותם בגין הפרת כללי השימוש. איננו מחויבים להסיע כל נוסע נוסף למעט אלו ששוריין בעבורם מושב במסגרת ההזמנה .
כמו כן איננו יכולים להבטיח כי בעת ביצוע שתי הזמנות נפרדות ייאספו לאותו הרכב, נוסעים נוספים .
בעת הזמנה בודדת ניתן לשריין מקום לחמישה נוסעים לכל היותר .

דרכי התקשרות

ייתכן שחברת דן תחבורה תיצור עמכם קשר בדוא”ל, בהודעת טקסט או בהודעה לגבי השירות. תוכל לבקש שנמסור הודעה על הפרות אבטחה בכתב. ברישום לשירות, הנך מסכים לקבל מאיתנו דוא”ל בכתובת הדוא”ל שסיפקת לנו למטרות הקשורות לשירות הלקוחות .

הודעות אלקטרוניות

 בשימוש בשירות או בהעברת מידע אישי אלינו, אתה מסכים שנוכל ליצור איתך קשר באופן אלקטרוני בנושאי אבטחה, פרטיות ונושאים ניהוליים הנוגעים לשימוש שלך בשירות. אם נלמד על הפרה של מערכת אבטחת המידע, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך באופן אלקטרוני על ידי פרסום הודעה על השירות או שליחת הודעת דוא”ל
כדי לקבל הודעה בכתב על הפרת אבטחה (או לבטל את הסכמתך לקבלת הודעה אלקטרונית),  אנא פנה אלינו  לכתובת service@bubbledan.co.il .

הודעות טקסט

. SMS אנו רשאים לשלוח לך הודעת טקסט SMS למספר הטלפון שתספק בעת הרישום לשירות (1) בעת הרישום לשירות, (2) בעת ביצוע הזמנה, (3) כאשר הרכב שלך מתקרב אל נקודת האיסוף  (4) כאשר הרכב נמצא במיקום המיועד, ו- (5) בעת איפוס הסיסמה באמצעות השירות. שים לב שעשויים לחול עליך חיובים בגין הודעות טקסט ותעבורת נתונים, כפי שנקבעו על ידי הספק הסלולארי שלך. על ידי ההרשמה לשירות, אתה מסכים לקבל הודעות טקסט אלה .

בעלות דן תחבורה על התוכן והשימוש בו

דן תחבורה הינה המחזיקה הבלעדית ובעלת הזכויות המלאות על כל התוכן שאנו מציעים באמצעות השירות, אך תוכל להשתמש בו תוך כדי שימוש בשירות. אינך יכול להשתמש בלוגו שלנו ללא אישור בכתב .
המונח “תוכן” או “תכנים”, כפי שנעשה בהם שימוש כללי בתנאים אלה, פירושו כל טקסט, גרפיקה, תמונות, מוסיקה, תוכנה (למעט השירות), אודיו, וידאו, מידע או חומרים אחרים. התוכן של השירות כולל: עיצובים, טקסט, גרפיקה, תמונות, וידאו, מידע, לוגו, סמלי לחצנים, תוכנות, קובצי שמע, קוד מחשב ותוכן אחר (ביחד, “תוכן באמצעות”) .
כל התכנים  (בחלקם או כולם) של כל התוכן של דן תחבורה הם רכושם של החברה או של מעניקי הרישיונות שלה ומוגנים תחת חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים .

רישיון שימוש

אנו מאשרים לך, בכפוף לתנאים אלה, לגשת לשירות ולהשתמש בו ובתוכן של דן תחבורה בכדי לבצע הזמנות בלבד. כל שימוש אחר אסור במפורש. רישיון זה ניתן לביטול בכל עת ללא הודעה וללא סיבה. שימוש בלתי מורשה בתוכן דן תחבורה עלול להפר תקנות זכויות יוצרים, סימני מסחר ותקנות רלוונטיות, והוא אסור בהחלט. עליך לשמור על כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, סימני השירות והודעות קנייניות אחרות הכלולות בתוכן דן תחבורה

 המקורי על כל עותק שתבצע בתוכן .

סימני מסחר

הלוגו של דן תחבורה ו- bubbleוסמלים אחרים של דן תחבורה ושמות מוצרים ושירות, עשויים להיות סימנים מסחריים של דן תחבורה. ללא הסכמתנו מראש ובכתב, ורק אם ניתן אך ורק על ידי קישור כלשהו כפי שסופק על ידנו, הנך מסכים שלא להציג או להשתמש בהם .

זכויות קניין רוחני ורישיון השימוש שלך

אתה (או האנשים שמאפשרים לך להשתמש בתוכן שלהם), הינם הבעלים של כל מידע שאתה מפרסם באמצעות השירות על כל רכיביו. עם זאת, אנו עשויים להשתמש בו לכל מטרה, כולל בחומרי השיווק שלנו. אנו עשויים גם לשנות את התוכן שלך כדי לשפרו. חשוב מאוד שתהיה לך הרשאה להשתמש בתוכן של אנשים אחרים, שאם לא כן, הם (או ההורה או האפוטרופוס שלהם) יוכלו לתבוע אותך על הפרת זכויותיהם החוקיות .  

הפרת זכויות יוצרים שאמצעות פלטפורמה של דן תחבורה

דן תחבורה לא תישא באחריות לגבי כל פרסום שלא באמצעותה, ו / או פגיעה בזכויות יוצרים
 ו / או זכויות פטנטים או סימני מסחר שנעשו על ידי צד שלישי ולא על דעתה של דן .

שימוש בתוכן שהופץ באמצעותך במסגרת השימוש ב-

bubble
על ידי פרסום פרטי משתמש בשירות או באמצעותו, ובכפוף למדיניות הפרטיות של דן תחבורה, אתה מעניק לחברה זכות להעברה, שימוש, תצוגה, העתקה, שינוי, הסרה, שידור והזרמה של פרטי המשתמש שלך לכל מטרה וללא תמורה לך, לרבות לצורך קידום דן תחבורה ושירותיה, הכל בכפוף להוראות החוק. אנו ננסה כמיטב יכולתנו לא להשתמש בפרטי המשתמש שלך באופן שעשוי להיות מנוגד לך, ואתה מוותר על כל זכות שיש לך לגבי פרטי המשתמש שלך. אנא שלח לנו דוא”ל לכתובת service@bubbledan.co.il,  אם אתה סבור שפרטי המשתמש שלך נמצא בשימוש באופן המנוגד לרצונך, אנו נעשה את המרב,  על מנת לתקן את השימוש בפרטי המשתמש שלך. הרישיון שניתן בסעיף זה ימשיך גם לאחר שתפסיק להשתמש בשירות. חברת דן תחבורה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל, לפרסם, להציג או להעביר פרטי משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי הוראות החוק .
.

אי רכישה או בעלות על תוכן של דן תחבורה או חברות קשורות


אתה מבין ומסכים כי לא תשיג כתוצאה משימושך בשירות, בכל זכות, בעלות או עניין בתוכן האמור, או בכל זכות קניין רוחני (לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים , סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות אחרות) בתוכן.  דן תחבורה לבדה (ומעניקי הרישיונות שלה, כאשר הדבר רלוונטי) היא בעלת הזכות, הבעלות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בשירות. שם החברה, לוגו החברה ושמות המוצרים המשויכים לשירות הם סימנים מסחריים של דן תחבורה,  או של צדדים שלישיים, ואין להעניק זכות או רישיון לשימוש בהם

בעלות על זכויות לתוכן שאתה מפרסם


אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אתה הבעלים של התוכן שפורסם על ידך בעת הרישום לשירות. (2) פרסום מצדך או שימוש בפרטי המשתמש שלך  באמצעות השירות אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזה, זכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של כל אדם או ישות (3) פרסום פרטי משתמש בשירות על ידך אינו גורם להפרה של חוזה בינך לבין צד שלישי. אתה מסכים לשלם עבור כל התמלוגים, העמלות וכל כספים אחרים המגיעים לאדם כלשהו, ​​בשל התוכן שאתה מפרסם או באמצעות השירות .

רישיונות נוספים

חומרים מסוימים הזמינים להורדה מתוך השירות או באמצעותו עשויים להיות כפופים לתנאי רישיון נוספים או שונים. השירות מכיל תוכן ממשתמשים ומעניקי רישיונות אחרים של דן תחבורה.  אלא אם צוין בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו .

שמירה על זכויות קניין רוחני

דן תחבורה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלה לפעול באופן דומה. ספר לנו אם אתה סבור שמשתמש הפר את זכויות היוצרים שלך באמצעות השירות, או אם אתה סבור שמישהו דיווח באופן שגוי על הפרת זכויות היוצרים שלו .
א. אם אתה מאמין בתום לב שהחומרים הרשומים בשירות פוגעים בזכויות היוצרים שלך, אתה (או הסוכן שלך) עשוי לשלוח לדן תחבורה הודעת “הפרה של זכויות יוצרים” המבקשת להסיר את החומר או לחסום את הגישה אליו. ההודעה חייבת לכלול את המידע הבא :

 • (1) חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של היצירות שהופרו לכאורה; (2) זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים לכאורה (או אם עבודות מרובות המוגנות על ידי זכויות יוצרים הנמצאות בשירות מוגנות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה) (3) זיהוי החומר הספציפי המפר לכאורה או נושא ההפרה, וכן מידע סביר מספיק כדי לאפשר לדן תחבורה לאתר את החומר (4) שמך המשפטי המלא, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך (אם זמין) (5) הצהרה שהנך מאמין בתום לב שהשימוש בחומר אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק ;

ב. עם קבלת ההודעה כאמור לעיל, חברת דן תחבורה תנקוט בכל פעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  כולל הסרת החומר הנדון מהשרות .
הצעות לשיפור וייעול
אנו מעריכים ושמחים על כל רעיון או הצעה לשיפור וייעול, אך אם אתה שולח לנו רעיונות יצירתיים ככל שיהיו, אנו יכולים להשתמש בהם מבלי לפצות אותך .

 • בנוסף אנו עשויים לרשום זכויות יוצרים על הרעיון, ההמצאה, הפתרון .
 • חברתנו לא תהיה כפופה לכל חובת סודיות\ פרט לזו המתחייבת על פי דין, ולא תהיה אחראית לכל שימוש או גילוי של רעיונות יצירתיים כלשהם .
 • נהיה זכאים לשימוש בלתי מוגבל ברעיונות, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא תמורה לך או לכל אדם אחר .

הצהרת תוכן של צד שלישי, מגבלות ואסורים
איננו מייצגים או מבטיחים את האמיתות, הדיוק או האמינות של התוכן, המוצגים על ידי צדדים שלישיים (“תוכן של צד שלישי”) שלא באמצעותנו או נציגינו. אתה מסכים כי כל הסתמכות על חומר שפורסם על ידי משתמשים אחרים או ספקי שירות של צד שלישי תהיה על אחריותך בלבד. חברת דן תחבורה אינה תומכת במידע של צד שלישי המסופק בהקשר לשירות ואינה אחראית עליו .
בנוסף במסגרת רישומך לשירות אתה מסכים להשתמש בו רק למטרות המיועדות. עליך להשתמש בשירות בהתאם לכללי הפרטיות, הגנת הנתונים, הקניין הרוחני וחוקים אחרים הניתנים להחלה. על פי חוקי השירות אנו אוסרים על הפעולות הבאות :

 • לנסות להפריע, לפגוע, לגנוב או לקבל גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות משתמשים או לטכנולוגיה ולציוד התומכים בשירות ;
 • מסגרת, הפנייה או קישור לשירות ללא רשות ;
 • להשתמש בכריית נתונים, רובוטים, וירוסים או תולעים או התקנים אחרים לאיסוף נתונים בשירות או באמצעותו, לרבות כל תוכנית שעשויה לספק בקשות שרת מרובות לשנייה, או עומס יתר על המידה או לעכב את מתן השירות או את ביצועו ;
 • לפרסם מידע חלקי, לא נכון או מטעה, להתחזות לאדם אחר או לייצג את השתייכותך לאדם או לישות בצורה שגויה ;
 • לחשוף מידע אישי על אדם אחר, או לפרסם, לשלוח או לאחסן זכויות יוצרים של צדדים שלישיים או לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, להטריד, להתעלל, או לבזות אדם אחר ;
 • למכור, להעביר או להקצות כל אחת מזכויותיך להשתמש בשירות, לצד שלישי ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ;
 • לפרסם קישורים מכל סוג,  או תוכן, כולל הודעות זבל או הודעות כפולות או לא רצויות אחרות, למעט כפי שמוסבר במפורש בתנאים אלה .
 • להשתמש בשירות באופן בלתי חוקי או לבצע פעולה בלתי חוקית במסגרתו .
 • חל איסור מוחלט על הסעת בעלי חיים מכל סוג, למעט כלבי נחיה .
 • אין לשוחח בטלפון הסלולארי בעת הנסיעה. אנו מעוניינים לשמור על חוויית נסיעה ורמת שירות גבוהה. לפיכך יש להקפיד על שקט מרבי. אנא השתמש בתבונה בטלפון הסלולארי במהלך השירות .
 • חל איסור על אכילה או שתיה ברכבי השירות .
 • אין להוביל ציוד כגון אופניים, מכשור חשמלי או ריהוט שכן אלו עשויים לחסום את מעבר הנוסעים ברכב, להוות מפגע בטיחותי או לפגום בחוויית השירות של יתר הנוסעים .

אין להוביל ציוד שעשוי לחסום את מעבר הנוסעים ברכב, להוות מפגע בטיחותי או לפגום בחוויית השירות של יתר הנוסעים, כגון אופניים, מכשור חשמלי, ריהוט, מזוודות, עגלת תינוקות פתוחה וכיוצ "ב. ניתן להעלות כבודה אישית במידות סבירות, אשר לפי שיקול דעתנו אינה מפריעה למעבר נוסעים ברכב או לחוויית הנסיעה. העלאת עגלת תינוק מקופלת וקורקינטים מותרת אך ורק כאשר ניתן להניחם בצמוד לנוסע מבלי שנגרמת הפרעה כלשהי ליתר הנוסעים ולמעבר החופשי. יש להישמע להוראות הנהג בנושא .
ההשלכות של הפרת תנאים אלה :
אם הנך נוהג באופן שאינו מקובל, או באופן החורג מכללי השירות המוסכמים, אנו עשויים לאסור את השימוש שלך בשירות .
תהיה לנו הזכות לתבוע בגין כל הפרה, עד למיצוי הדין ולעשות לשם כך כל שימוש במידע שנשמר בחברה מיום הצטרפותך לשירות .
דן תחבורה שומרת לעצמה את הזכות לערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, הממלכתיות והרשויות המקומיות, בתביעה נגד נוסע הפועל באופן פלילי .
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולמנוע גישה לשירות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו .

אחריותה של ספקית השירות דן תחבורה

אנו לא אחראים לפעולות הנוסעים כאשר הם משתמשים בשירות. אנו עשויים גם לשנות את השירות בכל עת ואיננו אחראים לאופן שבו הדבר עלול להשפיע עליך .

שינויים בשירות

אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של השירות בכל עת, כולל שעות הפעלה או זמינות של השירות או כל תכונה, ללא הודעה או חבות, הכל במסגרת רישיון הפעילות הניתן על ידי משרד התחבורה .

מחלוקות משתמשים

איננו אחראים לכל מחלוקות או חילוקי דעות בינך לבין כל צד שלישי שאיתו אתה מנהל אינטראקציה במסגרת השירות. בשימוש בשירות הנך מביא בחשבון כל סיכון הקשור להתמודדות עם צדדים שלישיים לרבות כאלו שעימם אתה מצוי במחלוקת. אתה מסכים לפתור סכסוכים ישירות עם הצד השני. אתה משחרר את דן תחבורה מכל הטענות, הדרישות והנזקים בסכסוכים בין משתמשי השירות. אתה גם מסכים לא לערבנו בסכסוכים כאלה

.

דיוק תוכן

המערכת הטכנולוגית עושה שימוש בנתוני תנועה בזמן אמת, מידע על ביקושים והיצע נהגים ורכבים על מנת לחזות זמני הגעה, זמני נסיעה לצורך טיוב השירות .
אנו לא מתחייבים בשום צורה על זמני ההגעה או הנסיעה שכן אינם בשליטתנו הבלעדית .

הגבלת חבות ושיפוי

אתה מבין ומסכים במפורש שחברתנו לא תהיה אחראית כלפיך בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לדוגמה, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים אחרים מוחשיים או בלתי מוחשיים (גם אם הובאה לידיעת לחברה אפשרות של נזקים כאמור) כתוצאה מ: (1) השימוש או חוסר היכולת או האפשרות להשתמש בשירות, לרבות עיכובים, כשל בסכומים או נזקים אחרים הקשורים למגבלות, עיכובים ובעיות אחרות הנוגעות לשימוש באינטרנט ותקשורת אלקטרונית (2) עלות הרכש של טובין חלופיים ושירותים הנובעים מכל סחורה, נתונים, מידע או שירותים המקבלים או הודעות שהתקבלו או עסקאות שנכנסו אליהם, כתוצאה מהשרות (3) גישה בלתי מורשית לנתונים שלך (4) הצהרות או התנהגות של כל משתמש או צד שלישי במסגרת השירות.  דן תחבורה ו / או מעניקי הרישיונות שלה לא יהיו אחראים לכל נזק, או פציעה אשר עלולים להיגרם, לרבות אך לא רק, אובדן או נזק, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא לשירות, לרבות אובדן או נזק כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך לבין כל ספק שירות של צד שלישי. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מאחריות מבטח בגין תאונות דרכים, אם וכאשר יתרחשו במסגרת אספקת השירות .

תנאים כלליים

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין דן תחבורה בנוגע לשימוש שלך בשירות. אי יכולתנו או קושי לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור .
פרטי התקשרות
דן חברה לתחבורה ציבורית
שאול המלך 39 תל אביב